Studiranje umetnosti i dizajna u Kanadi

Kanadski koledži i univerziteti nude raznovrsne studijske programe iz oblasti umetnosti i dizajna. Pored tradicionalnih, danas postoji veliki broj i interdisciplinarnih studijskih programa koji, integrišući savremenu tehnologiju u različite umetničke prakse, kombinuju umetnost sa informacionim tehnologijama, zaštitom životne sredine, pa čak i sa biznisom.

Studije iz umetnosti i dizajna dostupne su na svim stepenima obrazovanja, a pojedini studijski programi nude i praksu.

Stručni programi (Vocational Training) 

Na mnogim kanadskim koledžima, tehničkim institutima i umetničkim školama postoje odlični programi iz oblasti umetnosti i dizajna. Na ovom nivou obrazovanja nude se praktični kursevi koji omogućavaju studentima da se osposobe za konkretna zanimanja i brzo zaposlenje.

Neki od programa za koje se možete opredeliti su: vizuelne i likovne umetnosti, fotografija, web dizajn, grafički dizajn, digitalni dizajn, studio produkcija, film, 2D i 3D animacija i vizuelni efekti, elektronska muzika, crtanje, keramika, tekstilni dizajn, dizajn nakita i sl.

U zavisnosti od toga da li pohađate Certificate, Diploma ili Advanced Diploma program, studije mogu da traju od 6 meseci do tri godine.

Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.0 na IELTS testu. Školarina za stručne programe u ovoj oblasti kreće se od 10.000 do 15.000CAD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

Osnovne studije iz umetnosti i dizajna pružaju studentima snažnu teorijsku osnovu iz istorije umetnosti, ali im omogućavaju i da se praktično i kreativno iskažu stvarajući sopstvena umetnička dela. Na ovom stepenu obrazovanja možete se specijalizovati za discipline kao što su slikarstvo, crtanje, skulptura, fotografija, film, ples i muzika, industrijski dizajn, multimedije, pa čak i kreativno pisanje, marketing u umetnosti i sl.

Pojedini kanadski univerziteti nude jedinstvene programe za proučavanje aboridžinske ili afričke umetnosti, na primer, ali i one interdisciplinarne programe koji predstavljaju spoj i kombinaciju umetnosti sa naukom, biznisom i sl.

Osnovne studije iz ovih oblasti obično traju četiri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika, a pojedini studijski programi traže na uvid portfolio originalnih radova. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove studije se kreću od 15.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Master studije

Master studije iz umetnosti i dizajna takođe nude širok spektar programa, specijalizacija i kombinacija. Neke od disciplina koje možete proučavati na ovim studijama su likovne umetnosti (slikarstvo, vajarstvo, grafika), vizuelni dizajn, industrijski dizajn, istorija umetnosti, vizuelne komunikacije, inkluzivni dizajn, muzika, strateško planiranje i inovacije i sl.

Kvalifikacije koje stičete su MA (Master of Arts), MFA (Master of Fine Arts), MDes (Master of Design) i MMus (Master of Music).

Master studije traju jednu ili dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika, a za pojedine programe potrebno je priložiti i portfolio originalnih radova. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.5 na IELTS testu. Školarine za master studije iz ove oblasti kreću se od 6.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Studije umetnosti i dizajna u ponudi su i na nivou doktorskih studija, a istraživačke oblasti se odnose na istoriju umetnosti, dizajn i vizuelnu kulturu, na pozorišnu i literarnu umetnost, muziku, studije performansa i sl.

Za razliku od doktorskih studija vezanih za nauku, studije iz umetnosti traju kraće – obično od tri do četiri godine. Uslovi za upis su završene master studije i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarina za doktorske studije iz ovih oblasti kreće se od 6.000 do 20.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.