Post-Graduation Work viza za Kanadu

Međunarodni studenti iz celog sveta koji završe adekvatan studijski program u Kanadi stiču pravo da apliciraju za Post-Graduation Work Permit kako bi dobili mogućnost da ostanu da žive i rade u Kanadi neko vreme, i tako pored kandskog obrazovanja steknu i kanadsko radno iskustvo.

Uslovi za Post-Graduation Work vizu

Da biste stekli pravo da aplicirate za ovu vizu, osim što je potrebno da ste pohađali adekvatan studijski program u Kanadi, potrebno je da ispunite još neke uslove:

  • Da imate više od 18 godina.
  • Da je vaš studijski program trajao najmanje 8 meseci i da ste diplomirali na obrazovnoj instituciji koja se nalazi na listi Designated Learning Institutions (DLI).
  • Da imate važeću studentsku vizu i da podnesete zahtev za Post-Graduation Work Permit najkasnije u roku od 180 dana od završetka studija.
  • Da ispunjavate druge uslove koji se tiču zdravstvenog stanja, karaktera, itd.

Dužina trajanja Post-Graduation Work vize

Ovu vizu se izdaje na period od 8 meseci do 3 godine, sve u zavisnosti od dužine trajanja studijskog programa koji ste pohađali. Ukoliko je vaš studijski program trajao od 8 meseci do 2 godine, ova viza se odobrava na period koliko su trajale vaše studije, a ukoliko je Vaš studijski program trajao više od 2 godine, ovu vizu možete dobiti na 3 godine.

Šta omogućava Post-Graduation Work viza

Ova viza omogućava da živite i radite full time određeni period nakon studiranja u Kanadi. Partneri nosilaca Post-Graduation Work Permit mogu da apliciraju za Open Work Permit, što im može omogućiti da rade full time. Jedna od najvećih prednosti Post-Graduation Work vize je što međunarodni studenti u Kanadi preko ove vize mogu da se kvalifikuju za stalni boravak u Kanadi.

Apliciranje za Post-Graduation Work vizu

Za Post-Graduation Work Permit se aplicira onlajn preko zvanicnog sajta imigracione službe Kanade. Za ovu vizu možete aplicirati samo jednom u životu.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za procesiranje aplikacije za ovu vrstu vize iznosi 255CAD.