Studiranje finansija i računovodstva u Kanadi

Finansije i računovodstvo su ključne naučne discipline kojima se meri finansijska i ekonomska aktivnost preduzeća ili organizacije. Iz tog razloga stručnjaci iz ovih oblasti igraju aktivnu ulogu u svim granama industrije.

Studije finansija i računovodstva su usko povezane sa ekonomijom, biznisom i menadžmentom, pa se ovi programi mogu pronaći u ponudi i pod ovim studijskim oblastima.

Stručni programi (Vocational Training)

Stručni programi iz oblasti finansija i računovodstva dostupni su na brojnim kanadskim koledžima. Studenti se na ovim programima uče osnovama poslovanja, kao i računovodstvenoj i finansijskoj praksi, i time stiču praktično znanje i veštine koje su neophodne za obavljanje profesija kao što su računovođa, računovodstveni tehničar, administrator platnog spiska, poreski revizor i slično.

U zavisnosti od nivoa kvalifikacija (Certificate, Diploma i Advanced Diploma) ovi programi traju od jedne do tri godine, a pojedini koledži nude direktan upis na svoje programe osnovnih studija. Mnogi od ovih kurseva imaju u ponudi i co-op programe, gde odredjeni period studirate (obično 6 ili 12 meseci), a nakon studija isti toliki period imate plaćenu praksu sa punim radnim vremenom koju obezbeđuje škola.

Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.0 na IELTS testu. Školarina za stručne programe u ovoj oblasti kreće se od 10.000 do 15.000CAD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

Osnovne studije iz oblasti finansija i računovodstva pružaju visok nivo tehničkih sposobnosti i specifična znanja vezana za rad u okviru ovih naučnih disciplina. Pored računovodstvene i finansijske teorije i prakse, ključne oblasti na ovim studijama su i informaciona tehnologija, veštine komunikacije i analitičke veštine.

Neka od specifičnih zanimanja za koja se možete pripremiti kroz ovaj nivo obrazovanja su profesionalni računovođa, finansijski analitičar, finansijski kontrolor, unutrašnji i spoljni revizor, računovodstveni menadžer i slično.

Osnovne studije iz ovih oblasti obično traju četiri godine, a u zavisnosti od specijalizacije i do pet godina. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove studije se kreću od 16.000 do 35.000CAD na godišnjem nivou.

Master studije

Master studije iz oblasti finansija i računovodstva su strukturirane tako da produbljuju teorijska i praktična znanja studenata stečena na osnovnim studijama iz istih oblasti. Na ovom stepenu obrazovanja možete značajno produbiti svoju stručnost i izborom nekih od specifičnih izbornih predmeta, kao što su porez, osiguranje, finansije i sl.

Master studije traju jednu ili dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.5 na IELTS testu. Školarine za master studije kreću se od 10.000 do 30.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Istraživanja u oblasti finansija i računovodstva dostupna su i na nivou doktorskih studija, kroz nekoliko disciplina kao što su finansijska ekonomija, organizaciono računovodstvo i sl. Kroz ove studije studenti dobijaju temeljno obrazovanje i stiču profesionalnu stručnost u izradi nezavisnih i originalnih finansijskih istraživanja.

Doktorske studije traju od četiri do šest godina. Uslovi za upis su završene master studije i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika, a pojedini univerziteti mogu zatražiti i polaganje GMAT ili GRE testa. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarina za doktorske studije iz ovih oblasti kreće se od 8.000 do 10.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.