Studiranje obrazovanja u Kanadi

Kanada je zemlja koja drži do kvalitetnog obrazovanja i kvalitetnog nastavnog kadra, pa su i zanimanja u ovoj oblasti jedna od najisplativijih.

Da biste bili nastavnik u Kanadi (prema našoj terminologiji: vaspitač, učitelj, nastavnik i profesor u srednjoj školi) minimum obrazovanja koji treba da imate su završene osnovne studije, a da biste se zadržali na toj poziciji, pored dobrog znanja, veština i dobrog karaktera, potrebna je i ljubav prema profesiji.

Ono što je specifično za obrazovni sistem Kanade jeste decentralizacija: svaka obrazovna ustanova poštuje svoja pravila i pravila provincije u kojoj se nalazi. Iz tog razloga, kao nastavnik možete da radite samo u onoj provinciji u kojoj ste završili studije, odnosno od koje ste dobili sertifikat za nastavnika.

Stručni programi (Vocational Training)

Kroz ove programe školuju se budući pomoćnici u obrazovanju. Smerovi koje nude kanadski koledži iz ove oblasti su Educational Assistanti Early Childhood Education Assistant.

Pomoćnici u obrazovanju rade kao pomoćno osoblje u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, gde pomažu nastavnicima u izvođenju obrazovnih planova, ali i učenicima u njihovom radu, kao i deci sa smetnjama u razvoju ili sa posebnim potrebama.

U zavisnosti od kvalifikacija koje ovim programima želite da steknete (Certificate, Diploma ili Advanced Diploma), ove studije mogu da traju od jedne do tri godine.

Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.0 na IELTS testu. Školarine za ove programe kreću se od 10.000 do 18.000CAD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

Osnovne studije iz oblasti obrazovanja nude raznolike programe i specijalizacije. Ti programi mogu da se odnose na nivoe obrazovanja (osnovna, srednja škola, obrazovanje za odrasle…), ili na nastavne predmete. Programi za nastavne predmete su obično kombinovani, naročito ako se odnose na prirodne nauke, muziku i fizičko vaspitanje, i traju najčešće pet godina.

Da biste radili kao nastavnik u Kanadi, nakon završenih osnovnih studija potrebno je da prođete program obuke za nastavnike, tj. praksu koja traje godinu dana, a potom i da aplicirate za nastavnički sertifikat kod pokrajinskog odbora za obrazovanje.

Ukoliko nisu kombinovane, osnovne studije iz obrazovanja traju uglavnom četiri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove programe kreću se od 15.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Master studije

Master studije iz obrazovanja dostupne su ne samo za nastavnike koji žele da prošire svoje znanje i učine korak ka doktorskim studijama, već i za studentesa drugih studijskih oblasti. Na primer, oni koji su diplomirali iz oblasti matematike imaju mogućnost da na ovom stepenu obrazovanja steknu veštine neophodne za karijeru nastavnika matematike.

Master studije traju jednu ili dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 7.0 na IELTS testu. Školarine za ove programe kreću se od 25.000 do 35.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Oblast obrazovanja pokrivena je različitim programima i specijalizacijama na nivou doktorskih studija. Programi su namenjeni naprednim stručnjacima u nastavi, onima koji imaju aspiracija da se sa naučno-istraživačkog stanovišta bave obrazovanjem i pedagogijom, kao i budućim univerzitetskim profesorima.

Doktorske studije traju od četiri do šest godina. Uslovi za upis su završene master studije i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika, a za pojedine programe može biti zatražen i izbor istraživačke teme ili određeno radno iskustvo. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarina za doktorske studije iz oblasti ekonomije kreću se od 9.000 do 35.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.