Studiranje psihologije u Kanadi

Psihologija je u Kanadi jedna od najpopularnijih oblasti studiranja, dostupna na skoro svim kanadskim univerzitetima.

Da biste radili kao profesionalni psiholog u Kanadi potrebno je da imate master ili doktorat iz ove oblasti.

Stručni programi (Vocational Training)

Na ovom stepenu obrazovanja u ponudi je manji broj stručnih programa koji su po oblasti srodni sa psihologijom. To su programi vezani za bihejvioralne nauke (Behavioural Science) ili za različite oblike personalne pomoći i podrške osobama sa različitim problemima (Personal Support Worker, Human Services Foundation).

Stručni programi (Certificate, Diploma i Advanced Diploma) traju od jedne do tri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.0 na IELTS testu. Školarina za pomenute stručne programe kreće se od 10.000 do 15.000CAD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

Popularnost ovih studija u Kanadi ogleda se u tome što psihologija kao nauka pronalazi svoju praktičnu primenu u različitim tematskim oblastima i društvenim delatnostima. Neke od specijalizacija za koje se možete odlučiti na ovom stepenu obrazovanja su sportska psihologija, kulturna psihologija, dečja i adolescentska psihologija, psihološki aspekti ljudske seksualnosti i slično.

U zavisnosti od specijalizacije, kvalifikacije koje stičete u ovoj oblasti studija su BA ili BSc.

Osnovne studije iz psihologije traju uglavnom četiri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove studije se kreću od 17.000 do 24.000CAD na godišnjem nivou.

Master studije

Master studije su minimun obrazovanja koji je potreban za profesiju psihologa (psihoterapeuta). Na osnovu vaših interesovanja možete odabrati neku od specijalizacija, kao što su klinička psihologija, eksperimentalna psihologija, razvojna ili dečja psihologija, neuropsihologija, korektivna psihologija i sl.

Master studije iz psihologije pružaju obuku za praktične i primenljive veštine sa kojima možete da radite u školama, industriji i u drugim područjima društvenih delatnosti koje vode brigu o mentalnom zdravlju ljudi, ali i kao istraživački saradnik u različitim projektima.

Master studije iz ove oblasti traju od dve do tri godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarine za master studije u proseku kreću se od 15.000 do 24.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Doktorske studije su poželjan stepen obrazovanja ukoliko želite da se bavite psihoterapijom, tj. pružanjem psiholoških usluga. Za psihoterapeuta vam je potrebna specijalizacija u oblasti kliničke psihologije, a nakon odbrane doktorske disertacije, i jedna godina stažiranja. Specijalizacija u okviru eksperimentalne psihologije ne zahteva stažiranje.

Doktorske studije iz psihologije traju od četiri do šest godina. Uslovi za upis su završene master studije i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarine za doktorske studije iz psihologije kreću se od 6.000 do 22.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.