Studiranje ekonomije i trgovine u Kanadi

Kanada ima jednu od najjačih ekonomija na svetu i shodno tome nudi kvalitetno obrazovanje u ovoj profesionalnoj branši. Ekonomske nauke su veoma cenjene, a stručnjaci iz ove oblasti traženi su u gotovo svakoj grani industrije.

S obzirom na njihovu široku primenu, ekonomske nauke mogu da se proučavaju samostalno, ali i da se kombinuju sa mnogim drugim oblastima, i da se, u zavisnosti od aspekata istraživanja, proučavaju kao primenjene, društvene ili prirodne nauke. Postoji širok opseg ovih kombinacija i studijskih programa.

Ipak, studije ekonomije i trgovine su najviše povezane sa studijama biznisa i menadžmenta, i najčešće su u ponudi u okviru tih studijskih programa kao njihove uže specijalizacije.

Stručni programi (Vocational Training)

Stručni programi iz oblasti ekonomije i trgovine, sa svojom praktičnom nastavom, pripremaju studente za njihova buduća profesionalna zanimanja. Na ovom nivou obrazovanja možete pohađati praktične programe vezane za osnove ekonomije, računovodstvo, biznis administraciju, marketing, trgovinu i prodaju i sl.

Stručne programe nude državni i privatni koledži, a u zavisnosti od nivoa kvalifikacija (Certificate, Diploma ili Advanced Diploma) mogu da traju od jedne do tri godine. Studije su dostupne i kroz co-op programe, koji predstavljaju plaćenu praksu sa punim radnim vremenom obezbeđenu od strane škole.

Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.0 na IELTS testu. Školarine za ove programe kreću se od 10.000 do 15.000CAD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

Na nivou univerzitetskog obrazovanja studenti imaju priliku da se teoretski i praktično dublje upoznaju sa ekonomijom i njoj srodnim naučnim disciplinama, kako bi što bolje razumeli sve njene aspekte funkcionisanja.

U zavisnosti od vaših interesovanja možete odabrati specijalizacije kao što su: ekonomska istorija, industrijska ekonomija, makroekonomija, politička ekonomija, međunarodna ekonomija, međunarodna trgovina i finansije, menadžment u oblasti ekonomije i trgovine, ali i empirijsku ekonomiju. Kombinovani smerovi su dostupni iz oblasti ekonomije i filozofije, ekonomije i matematike, ekonomije i statistike, ekonomije i agrobiznisa i sl.

Kvalifikacije koje stičete pohađanjem ovih kurseva mogu biti BA (Bachelor of arts), BSc (Bachelor of science) ili BIE (Bachelor of International Economics).

Osnovne studije traju tri ili četiri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove programe kreću se od 15.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Master studije

Master studije iz oblasti ekonomije omogućavaju studentima da se usko profilišu za određene specijalizacije, kao što su makroekonomija, mikroekonomija, ekonometrija i sl. Master programi mogu biti praktičnog i istraživačkog tipa, ili kombinovani. Studije su namenjene studentima sa završenim osnovnim studijama iz oblasti ekonomije, ali i onima koji su studirali srodne discipline (matematika, fizika, inženjerstvo).

Master studije traju jednu ili dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove programe kreću se od 7.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Kanadski univerziteti nude veći broj doktorskih studija iz oblasti ekonomije, sa raznovrsnom ponudom specijalizacija. Studije obično traju pet godina i istraživačkog su tipa, gde studenti imaju priliku da rade sa najpriznatijim ekonomskim stručnjacima u zemlji.

Uslovi za upis su završene master studije i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika, a pojedini univerziteti mogu zatražiti i polaganje GMAT ili GRE testa. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarina za doktorske studije iz oblasti ekonomije kreću se od 9.000 do 20.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.