Kurs engleskog i francuskog jezika u Kanadi

Zvanični jezici Kanade su engleski i francuski jezik. Engleski je službeni jezik u većini kanadskih provincija, a francuski samo u Kvebeku. U zavisnosti od toga za koju se provinciju opredelite, za studiranje, rad i život u Kanadi biće vam potrebno znanje jednog od ova dva jezika.

Kurs engleskog ili francuskog jezika je idealna opcija za one koji nisu sigurni u svoje jezičke veštine, ili na potrebnom testu za upis na studije u Kanadi nisu osvojili dovoljan broj bodova. Ovi kursevi su veoma popularni i godišnje privuku preko 140.000 polaznika. Programi su u ponudi na više od 225 akreditovanih državnih i privatnih škola širom zemlje.

U skladu sa vašim potrebama kurs može da traje od četiri nedelje do godinu dana, i sa njim možete početi bilo kog ponedeljka u mesecu. Za programe koji traju do šest meseci potrebna vam je turistička viza, a za one duže studentska viza.

Ovo je jedini studijski program u Kanadi koji za upis ne zahteva nikakve posebne uslove niti polaganje nekog od međunarodnih testova za engleski ili francuski jezik.

Glavna prednost ovih programa je što ćete jezik naučiti brže i bolje nego na klasičnim kursevima u vašoj zemlji. Kroz kvalitetnu nastavu i svakodnevni život u multikulturalnoj sredini imaćete priliku da na najbolji mogući način usavršite svoje stečeno znanje i jezičke veštine i da se adekvatno pripremite za buduće studije i život u Kanadi.

Ovaj period možete iskoristiti i za upoznavanje sa novom sredinom, novim prijateljima i uopšte sa kanadskim obrazovnim sistemom, naročito ukoliko ste neodlučni oko izbora studija i vaše buduće karijere.

Mnoge škole nude ove programe i kroz letnje i zimske kampove, ali i kroz homestay programe koji podrazumevaju smeštaj i učenje jezika u okviru porodice.

Opcije studiranja jezika u Kanadi

Postoji više vrsta kurseva engleskog i francuskog jezika u Kanadi, a neke od najpopularnijih opcija su:

  • Osnovni nivo - Ovaj kurs je namenjen početnicima i polaznicima sa osnovnim znanjem jezika, odnosno onima koji žele da nauče jezik radi svakodnevne upotrebe, zaposlenja i slično.
  • Akademski nivo - Namenjen je onima koji žele da unaprede svoje znanje radi studiranja u Kanadi.
  • Poslovni nivo< - Kurs je namenjen onima koji žele da unaprede svoju sposobnost komuniciranja u poslovnom okruženju i može biti specijalizovan za određene poslovne oblasti.
  • Pripreme za polaganje testova - Namenjen je onima koji žele da polažu neki od međunarodnih testova za engleski (IELTS, TOEFL, CAEL) ili francuski jezik (DALF/DELF).

Cene kurseva zavise od vrste i dužine trajanja, kao i od toga da li program pohađate u državnoj ili privatnoj ustanovi. U proseku se kreću od 220 do 350CAD na nedeljnom nivou.

Po završetku ovog kursa možete da produžite studentsku vizu i nastavite dalje školovanje u Kanadi.