Studiranje biznisa i menadžmenta u Kanadi

Biznis i menadžment je jedna od najpopularnijih studijskih oblasti u Kanadi. Kanadski obrazovni sistem u ovom segmentu ima za svakoga ponešto. Preko 60 državnih i privatnih univerziteta, koledža, biznis škola i instituta nude programe iz ove oblasti studiranja.

Studije biznisa i menadžmenta obuhvataju veoma širok dijapazon oblasti i specijalizacija, među kojima su računovodstvo, e-trgovina, ekonomija i statistika, osiguranje i upravljanje rizikom, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta, liderstvo, strateški menadžment i politika, međunarodni menadžment, projektni menadžment, menadžment u sportu, zdravstvu, finansijama, marketingu, trgovini i sl.

Studije biznisa i menadžmenta u Kanadi su veoma fleksibilne. Pojedine ustanove nude letnje kampove, vikend nastavu, prakse, stažiranje, kao i co-op programe sa plaćenom praksom.

Stručni programi (Vocational Training)

Tehnički instituti i koledži nude kvalitetne stručne programe iz oblasti biznisa, koji su osmišljeni tako da studente praktično i profesionalno pripreme za posao i karijeru. U zavisnosti od nivoa kvalifikacija (Certificate, Diploma i Advanced Diploma) ovi programi traju od jedne do tri godine.

Pojedini koledži nude „transfer programe“ u oblasti biznisa, koji omogućavaju studentima da studije započnu na koledžu a završe ih na univerzitetu. U saradnji sa univerzitetima postoje i „primenjeni studijski programi“, koji kombinuju praktičnu obuku na koledžu sa teorijskom nastavom na univerzitetu (Bachelor of Applied Business). Ovi programi su dizajnirani s ciljem da studente brže pripreme za zapošljavanje i karijeru.

Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.0 na IELTS testu. Školarina za stručne programe u ovoj oblasti kreće se u proseku oko 10.000CAD na godišnjem nivou.

Co-op

Specijalizacije za koje se možete opredeliti na nivou stručnih programa su: trgovina, osiguranje, administracija, menadžment u vazduhoplovstvu, u hotelijerstvu, ski menadžment, golf menadžment i sl.

Osnovne studije

Osnovne studije iz biznisa i menadžmenta, koje nude kanadski univerziteti, postoje pod različitim nazivima – BCom (Bachelor of Commerce), BBA (Bachelor of Business Administration) i BMgmt (Bachelor of Menagement).

Prednost ovih studija leži u tome što studenti mogu da ih kombinuju sa drugim studijskim oblastima, na primer sa zdravstvom, pravom, ugostiteljstvom, sportom i sl.

Osnovne studije traju tri ili četiri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove studije se kreću od 16.000 do 30.000CAD na godišnjem nivou.

Master studije

Master studije su namenjene studentima sa završenim osnovnim studijama iz oblasti biznisa i menadžmenta, kako bi produbili svoje znanje i veštine i stekli diplome MBA (Master of Business Administration), MMS (Master of Managements Studies) ili EMBA (Executive Master of Business Administration).

Kratki i intenzivni programi koji nude sticanje specijalizovanih veština u određenoj oblasti biznisa u ponudi su na Postgraduate Certificate programima.

Master studije traju jednu ili dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.5 na IELTS testu. Školarine za master studije iz biznisa kreću se od 15.000 do 30.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Doktorske studiije iz oblasti biznisa i menadžmenta namenjene su naprednim studentima koji žele da razviju svoje istraživačke veštine, i daju svoj lični doprinos nauci o biznisu i biznisu uopšte. Oni se uče rešavanju složenih menadžerskih problema, a isto kao i na prethodnim obrazovnim nivoima imaju mogućnost da izaberu specijalizaciju prema svojim interesovanjima.

Doktorske studije traju od tri do šest godina. Uslovi za upis su završene master studije i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika, a pojedini univerziteti mogu zatražiti i polaganje GMAT ili GRE testa. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarina za doktorske studije iz biznisa i menadžmenta kreću se od 7.000 do 15.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika 

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.