Studiranje ekologije i zaštite životne sredine u Kanadi

Ekološke studije obuhvataju monitoring, upravljanje i zaštitu životne sredine, proučavanje odnosa i uticaja živih bića na okolinu, klimatske promene, i druge danas aktuelne teme.

Kanada, kao zemlja čiste i netaknute prirode, posvećuje veliku pažnju ekologiji i zaštiti životne sredine, i na tom području studija nudi nekoliko visoko rangiranih univerziteta.

Stručni programi (Vocational Training) 

Kao programi koji kroz praktičnu nastavu pripremaju studente za buduće profesionalne karijere, stručni programi na privatnim i državnim koledžima uglavnom proučavaju primenjene ekološke nauke. Kroz ove programe studenti stiču osnovno teorijsko znanje iz ekologije, i u zavisnosti od odabranog smera, i primenjene veštine iz tehnologije zaštite životne sredine, tehnologije zemljišta i voda, šumarstva, obalne ekologije, konzervacije i slično.

Stručni programi nude praksu, terenski rad i co-op programe sa plaćenom praksom i punim radnim vremenom, koje obezbeđuje škola. U zavisnosti od stepena (Certificate, Diploma ili Advanced Diploma) stduije traju od jedne do tri godine. Studije menadžmenta dostupne su na nivou Advanced diplome.

Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.0 na IELTS testu. Školarina za stručne programe u ovoj oblasti kreće se od 10.000 do 16.000CAD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

Osnovne studije iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine razvijaju stručnost u rešavanju različitih pitanja upravljanja ekosistemom. Istražujući biološke, socijalne, fizičke i ekonomske uticaje na životnu sredinu, studenti se kroz teoriju i rad na terenu uče kvantitativnim metodama analiza i strategijskom upravljanju u oblasti ekologije.

Odabirom ovih studija steći ćete dobro znanje iz biologije, okeanologije, geografije, geologije i hemije, i razviti karijeru kao ekolog, menadžer u ekologiji, konsultant za očuvanje i restauraciju staništa, agent za zaštitu životne sredine i sl.

Osnovne studije iz ekologije traju uglavnom četiri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove studije se kreću od 13.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Master studije

Pojedine karijere u oblasti turizma i dizajna stavljaju ekološko znanje u prvi plan. Tako na ovom obrazovnom stepenu možete kombinovati vaše osnovne studije iz ekologije sa master studijama iz turizma ili dizajna, i steći diplomu iz ekoturizma ili pejzažnog dizajna.

Master studije iz ekologije i zaštite životne sredine osmišljene su tako da studentima prodube znanje i prošire veštine stečene u toku osnovnih studija. Kao i na prethodnim nivoima postoje različite specijalizacije za koje se možete opredeliti i tako steći MES (Master of Environmental Sciences) ili MSc (Master of Science).

Master studije traju jednu ili dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarine za master studije kreću se od 10.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Na nivou doktorskih studija, iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine možete odabrati specijalizacije vezane za nauku o zemlji i atmosferi, ekološke nauke i biodiverzitet, zaštitu biljaka i životne sredine i sl.

Doktorske studije traju od četiri do šest godina. Uslovi za upis su završene master studije i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika, a pojedini univerziteti mogu zatražiti i polaganje GMAT ili GRE testa. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarine za doktorske studije iz ovih oblasti kreću se od 9.000 do 23.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.