Studiranje socijalnog rada u Kanadi

Socijalni radnici imaju širok spektar profesionalnih uloga, kako u javnom sektoru tako i u privatnoj praksi. Oblast socijalnog rada uključuje pomoć i podršku pojedincima, porodicama, grupama i zajednicama na polju poboljšanja njihovih pojedinačnih i kolektivnih dobrobiti.

Tokom ovih studija steći ćete istraživačke sposobnosti za dublje razumevanje socijalnih problema, ali i praktične veštine i iskustvo u komunikaciji i rešavanju istih. Sa ovim obrazovanjem možete potražiti posao u agencijama za socijalnu zaštitu, bolnicama, zdravstvenim klinikama, popravnim ustanovama, konsultanstkim agencijama i slično.

Da biste započeli karijeru socijalnog radnika u Kanadi potrebno je da završite osnovne studije i steknete diplomu BSW (Bachelor of Social Work). Međutim, u provinciji Alberta možete započeti karijeru i sa diplomom stručnog programa.

Stručni programi (Vocational Training)

Kroz stručne programe iz oblasti socijalnih usluga, dostupne na privatnim i državnim kanadskim koledžima, studenti se podučavaju praktičnim veštinama u rešavanju socijalnih problema pojedinaca i zajednica.

Neki od programa koje možete odabrati su Social Service Worker, Community Development Work, Human Services Foundation i dr., sa specijalizacijama za mlade i rizične grupe, stare osobe, domorodačke zajednice i sl. Pored teorije, profesionalne prakse i komunikacijskih veština, studenti se na ovim studijama uče i samosvesnosti i emocionalnoj stabilnosti kako bi odgovorili na najzahtevnije situacije u budućoj karijeri.

U zavisnosti od nivoa (Certificate, Diploma i Advanced Diploma) studije traju od jedne do tri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.0 na IELTS testu. Školarina za ove programe kreće se od 13.000 do 22.000CAD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

Osnovne studije iz oblasti socijalnog rada pružiće vam temeljno obrazovanje iz teorije i prakse ovog rada, i dati vrednosti, veštine i iskustvo u rešavanju raznolikih socijalnih problema. Kao i na nivou stručnih programa, specijalizacije na osnovnim studijama vezane su za rad sa decom, starima, imigrantima, problematičnim grupacijama društva i sl.

Pojedini univerziteti u okviru ovih studija zahtevaju da imate godinu ili dve predprofesionalnih studija iz iste oblasti (stručni programi i sl.).

Osnovne studije iz oblasti socijalnog rada traju od tri do četiri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove studije se kreću od 15.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Master studije

Master studije nude studentima naprednu profesionalnu praksu i mogu biti praktičnog tipa (course-based) ili istraživačkog tipa. Studije su namenje studentima koji su na nivou osnovnih studija studirali socijalni rad, ali i studentima sa drugih, srodnih studija.

Pojedine specijalizacije koje se na ovom stepenu obrazovanja nude su Clinical Social Work Practice, Leadership in the Human Services, International and Community Developmenti dr. Studenti bez diplome BSW, pre odabira specijalizacije, moraju da polože razliku predmeta.

Master studije iz ove oblasti traju od jedne do dve godine. Uslovi za upis su završene osnovne studije i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarine za master studije kreću se od 15.000 do 27.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Doktorske studije su dostupne i za stručnjake iz oblasti socijalnog rada. Ove studije imaju istraživački karakter i omogućavaju studentima da se u okviru svoje oblasti bave naučno-istraživačkim radom.

Pojedini univerziteti za ovu studijsku oblast dozvoljavaju upis na doktorske studije direktno sa osnovnih studija, ali u tom slučaju studije traju duže.

Doktorske studije traju od tri do četiri godine. Uslovi za upis su završene master studije i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarine za doktorske studije kreću se od 6.000 do 20.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.